Prohlášení o obsahu webu a Podmínky použití
Některé informace na tomto internetovém serveru nemusí být správné z důvodu změn, ke kterým mohlo dojít. Některé popisované nebo vyobrazené věci, návrhy nebo další dokumentace nemusí být k dispozici. Provozovatel serveru si vyhrazuje právo provádět kdykoliv bez upozornění změny textů, popisů i fotodokumentace. Informace na tomto internetovém serveru jsou poskytovány "tak, jak jsou". V žádném případě nebude společnost Erste Group Immorent s.r.o. nebo správce webu, Idealab s.r.o. odpovědná žádné straně nebo za jakékoliv přímé, nepřímé, zvláštní nebo jiné následné škody z důvodu jakéhokoli použití tohoto internetového serveru, nebo jakéhokoli jiného odkazovaného internetového serveru, včetně, bez omezení, jakékoli ztráty zisků, přerušení obchodování, ztráty programů nebo jiných dat na vašem systému pro zpracovávání informací nebo jinak, a to i v případě, že jsme byli výslovně upozorněni na možnost takového poškození. Společnost Erste Group Immorent s.r.o. neposkytuje žádné záruky a/nebo reprezentace o žádném jiném internetovém serveru, ke kterému byste mohli získat přístup prostřednictvím tohoto serveru. Informace na tomto internetovém serveru mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Informace obsažené na tomto internetovém serveru se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění nebo povinnosti.
Pokud máte dotazy nebo připomínky k ochraně dat na tomto webu, obraťte se prosím na správce webu: office@idealab.cz

Použití Vašich osobních údajů
Vámi poskytnuté osobní údaje ukládáme a vyplněním a odesláním formuláře na webových stránkách nám dáváte výslovný souhlas s využitím pro reklamní účely, např. mailing. Třetí osoby nemají k vašim osobním údajům přístup. Mezi třetí osoby nepatří fyzické či právnické osoby, jejichž prostřednictvím realizujeme naše služby.
www.erstegroupimmorent.cz